BULUTOĞLU HUKUK

Yılların Getirdiği Tecrübe

Av. Arb. Erman Bulutoğlu

Bulutoğlu Hukuk Bürosu

1996 yılında Av. Arb. Erman Bulutoğlu tarafından İstanbul’da kurulmuştur. 2002 yılında Av. Arb. Özlem Aytekin şirket ortağı olarak Hukuk Büromuza katılmıştır. Kurulduğu 1996 yılından bu güne, kişilere ve sektörlerinde önde gelen yerli ve yabancı çok sayıda şirkete avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermiş, müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmiş, gereksinimleri doğrultusunda onlara çözümler üretmiş ve büyük katkılar sağlamıştır.

Av. Arb. Özlem Aytekin

Uzmanlıklarımız

Faaliyet Alanlarımız

Yılların getirmiş olduğu bilgi ve birikim ile siz değerli müvekkillerimize en iyi hukuksal çözümleri sunuyoruz.

Aile Hukuku
 • Boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet davaları
 • Evlat edinme ile ilgili davalar
 • Babalık Davaları
 • Mal rejimleri ile ilgili davalar
Vergi Hukuku
 • Ödeme emrini iptal davaları
 • Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Vergi mevzuatından doğan diğer davalar
Miras Hukuku
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması
 • Miras sözleşmeleri
 • İzale-i şuyu davaları
 • Vasiyetnameler
 • Miras ile ilgili iade davaları
İş Hukuku
 • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
 • Hizmet tespiti davaları
 • İşe iade davaları
 • İşçi – iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Kira Hukuku Ve Tahliye

| Genel | No Comments
Kanunların uygulanmasında, konuya ilişkin özel bir kanun varsa mahkemeler nezdinde öncelikle o kanun uygulanır, özel kanunda hüküm bulunmaması halinde genel kanun uygulama alanı bulacaktır.

Tapusuz Taşınmazın Mülk Edinilme Şartları

| Genel | No Comments
Tapusuz taşınmazların mülk edinilmesi TMK.m.713 ile Kadastro Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Genel düzenleme TMK.m.713’de düzenlenmiş olup çok fazla ayrıntı içermemektedir.

İş Kanunun Madde 2

| Genel | No Comments
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi…