Uzmanlıklarımız

Faaliyet Alanlarımız

Yılların getirmiş olduğu bilgi ve birikim ile siz değerli müvekkillerimize en iyi hukuksal çözümleri sunuyoruz.

Aile Hukuku
 • Boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet davaları
 • Evlat edinme ile ilgili davalar
 • Babalık Davaları
 • Mal rejimleri ile ilgili davalar
Vergi Hukuku
 • Ödeme emrini iptal davaları
 • Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Vergi mevzuatından doğan diğer davalar
Miras Hukuku
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması
 • Miras sözleşmeleri
 • İzale-i şuyu davaları
 • Vasiyetnameler
 • Miras ile ilgili iade davaları
İş Hukuku
 • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
 • Hizmet tespiti davaları
 • İşe iade davaları
 • İşçi – iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.